Transportul mărfurilor

Puteţi să diminuaţi emisia de CO2?

Da. De exemplu, prin modalitatea de transport a mărfurilor noastre.

Produsele noastre provin din toate colţurile lumii. Mai bine spus, de la mai mult de 400 furnizori, împrăştiaţi în peste 30 de ţări. În foarte multe cazuri, avem de a face cu produse care până să ajungă în mâinile noastre au făcut deja o lungă călătorie. Şi în această călătorie este inevitabil să nu se producă emisii de CO2. (dioxid de carbon), principala cauză a schimbărilor climatice. Aceste emisii de dioxid de carbon pot fi reduse sau pot fi mai mari, în funcţie de tipul de transport: aerian, feroviar, rutier sau nautic.

De aceea, toate activităţile noastre pentru protecţia mediului sunt focalizate în scopul de a reduce continuu aceste emisii toxice. Astfel am reuşit, de pildă, în ultimii ani să reducem emisiile de CO2 cu mai mult de o treime. Motivul care a dus la această reuşită îl constituie hotărârea noastră de a renunţa în mare parte la transportul mărfii pe cale aeriană, folosindu-ne de transportul feroviar, rutier sau naval. Astfel, în momentul de faţă marfa noastră este transportată cu avionul doar într-un procent de 16 %. Prin această schimbare a transportului dorim ca pe viitor să reducem cât mai mult emisiile de CO2 şi în cadrul lanţului nostru de aprovizionare.

Reducerea emisiilor de CO2 prin căi de transport prescurtate

Cunoaşteţi deja proiectul "Drumuri verzi de trafic"?

Da.

Prin Hermes avem de partea noastră un partener logistic puternic şi conştient de problemele mediului. Din anul 2006 şi până în prezent, Hermes a reuşit cu ajutorul iniţiativei de protecţie a mediului „WE DO“ să reducă cu circa 20 % emisiile de CO2, cauzate de transport şi de căutarea locaţiilor. Acest lucru a fost posibil prin folosirea unor vehicule mai puţin poluante, optimizarea rutelor cu tehnologia GPS, utilizarea panourilor solare pentru producerea energiei electrice și multe altele. Dar mai presus de toate, prin încrederea în viabilitate și "logistica verde".

Cliseu din aer al unei baze de containere, © getty, fotograf: Teun van den Dries
în sus